PSYKOTERAPI OCH SAMTAL

Jag är sedan 2017 Legitimerad Psykoterapeut med inriktning KBT, men med en särskild kärlek för Schematerapi. Jag vill att terapin ska präglas av positiv förändring och en blick framåt, men menar att vi behöver veta lite mer om våra tidiga emotionella behov för att verkligen förstå våra styrkor, drivkrafter och svårigheter för att utifrån detta våga gå in i för att göra annorlunda – utifrån det som är viktigt för just oss.

Arbetsmetod

Behandlingskontakten inleds med att du får ge en bild av de svårigheter du söker för men även att vi tillsammans försöker sätta detta i ett sammanhang – utifrån livssituation, egna förutsättningar men även utifrån våra tidigare erfarenheter. Detta tar ofta 2–3 sessioner varefter vi tillsammans bestämmer fokus för behandlingen.

Vi jobbar sedan utifrån evidensbaserade metoder med KBT som bas, men även med schematerapeutiska metoder.


De som söker hjälp av en psykoterapeut beskriver ofta något som skaver, som är fel eller som känns fel. Ofta kan problemen bli till sanningar och här ser jag min uppgift som att hjälpa dig att vrida och vända på berättelsen, ställa frågor, problematisera, be dig förtydliga, be dig pröva andra tolkningar, och på så sätt öka din flexibilitet. Genom detta arbete kommer du kunna närma dig det lite mer svåra och kanske förbjudna, och uttrycka känslor som du tidigare inte kunnat – något som kan upplevas som svårt och kanske obehagligt.

Min uppgift är att vägleda och stödja dig i att nyfiket utforska ditt inre och se din vilja till förändring. Grunden för ett samarbete som detta är därför att du känner dig trygg hos mig för att i detta våga sträcka dig mot det som du upplever som svårt men viktigt. 

VIKT OCH KROPP

Jag har under många år arbetat med Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Hetsätningsstörning och s.k ospecifika ätstörningar.

Utöver detta arbetar jag ofta med ätstörningssymptom såsom:


Kroppsmissnöje och kroppskontroll

Restriktivt ätande

Hetsätning/överätande

Överdriven träning

Perfektionistiskt ätande (Ortorexi)


psykoterapeut

JOAKIM DE MAN LAPIDOTH

Min ingång till psykiatrin efter grundutbildningen var som samordnare för 2 olika forskningsprojekt. I samband med dessa arbeten fick jag även möta den kliniska verkligheten genom att leda grupper i behandling. Några år senare fick jag erbjudande om en doktorandtjänst inom ätstörningar och parallellt med detta gick jag en grundläggande psykoterapiutbildning.

Som färdig Fil Dr i 2009 inledde jag en forskarkarriär inom ätstörningar vilket även inkluderade behandlingsarbete av ätstörningar. Då jag trivdes som behandlare valde jag att alltmer öka andelen kliniskt arbete samt inledde studier till leg psykoterapeut, med examen i 2017.

Efter många år inom ätstörningsvården har jag de senaste åren gått över till öppenvårdspsykiatrin med en större variation av psykiatriska diagnoser. Under 2020 har jag på deltid även återknutit till mitt specialområde från doktorandtiden – ätstörningar och fetma/överviktskirurgi. 
 
Hör av dig 
Jag har min mottagning på onsdagar, torsdagar och fredagar.
Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6, 1 tr
Stockholm (nära St:Eriksplan och Odenplan).

Individuell Psykoterapi: 50 min – 1200 kr
(även via webbsamtal eller telefon)

Kortare rådgivning/uppföljning på telefon: 25 min – 600 kr

Välkommen att kontakta mig för förfrågan på
psykoterapi@demanlapidoth.se eller 073 506 73 04 

© 2021 de man lapidoth