PSYKOTERAPI OCH SAMTAL

Jag är sedan 2017 Legitimerad Psykoterapeut med inriktning KBT, men med en särskild kärlek för Schematerapi. Jag vill att terapin ska präglas av positiv förändring och en blick framåt, men menar att vi behöver veta lite mer om våra tidiga emotionella behov för att verkligen förstå våra styrkor, drivkrafter och svårigheter för att utifrån detta våga gå in i för att göra annorlunda – utifrån det som är viktigt för just oss.

hur går det till?

Kontakten inleds med att du får ge en bild av svårigheter du söker för men även att vi tillsammans försöker sätta detta i ett sammanhang – utifrån livssituation, egna förutsättningar men även utifrån tidigare erfarenheter. Detta tar ofta 2–3 sessioner varefter vi tillsammans bestämmer fokus för behandlingen.

Vi jobbar sedan utifrån evidensbaserade metoder med KBT som bas, men även med schematerapeutiska metoder.

PARTERAPI

Jag är utbildad inom IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy) och erbjuder parterapi. Behandlingen är en etablerad modell som kan användas för att få en relation att fungera vidare, för att lära sig att samarbeta under en pågående separation eller för att till exempel fungera tillsammans som föräldrar efter en separation.

VIKT OCH KROPP

Ätstörningsbehandling
Jag har under många år arbetat med behandling av 
Anorexia Nervosa, bulimia Nervosa, hetsätningsstörning och ospecifika ätstörningar. 
Överviktsbehandling
Jag
 har även omfattande erfarenhet av att arbeta med viktreduktionsbehandling vid fetma/obesitas, vilket kan medföra att även arbeta med att acceptera sin vikt.
Ibland kan även förberedelser för överviktskirurgi vara ett led i detta.


Utöver detta arbetar jag med ätstörningssymptom såsom:
• Kroppsmissnöje och kroppskontroll
• Restriktivt ätande
• Hetsätning/överätande
• Överdriven träning
• Perfektionistiskt ätande (Ortorexi)


psykoterapeut

JOAKIM DE MAN LAPIDOTH

Min ingång till psykiatrin efter grundutbildningen var som samordnare för 2 olika forskningsprojekt. I samband med dessa arbeten fick jag även möta den kliniska verkligheten genom att leda grupper i behandling. Några år senare fick jag erbjudande om en doktorandtjänst inom ätstörningar och parallellt med detta gick jag en grundläggande psykoterapiutbildning.

Som färdig Fil Dr i 2009 inledde jag en forskarkarriär inom ätstörningar med inriktning mot fetma, vilket inkluderade behandling av ätstörningar. Då jag trivdes som behandlare valde jag att alltmer öka andelen kliniskt arbete samt inledde studier till leg psykoterapeut, med examen i 2017.

Efter många år inom ätstörningsvården har jag gradvis övergått till öppenvårdspsykiatrin -med större variation av psykiatriska diagnose.r.  2020 återknöt jag även till mitt specialområde från doktorandtiden – ätstörningar och fetma/överviktskirurgi. 
 
Idag har jag dessutom ett uppdrag som handledare och konsult för Eatit – en digital dietisttjänst.
Hör av dig 
Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6, 1 tr i Stockholm
(nära St:Eriksplan och Odenplan).

Individuell Psykoterapi: 
45 min – 1300 kr

(även via webbsamtal eller telefon)

Välkommen att kontakta mig om förfrågan på
psykoterapi@demanlapidoth.se
eller tel: 073 506 73 04 

© 2021 de man lapidoth