Joakim de Man Lapidoth

Psykoterapeut

Efter min grundutbildning hamnade jag i psykiatrin som samordnare för först en folkhälsostudie och sedan inom fetmaområdet där jag för första gången även mötte den kliniska verkligheten genom att leda grupper i fetmabehandling. Några år senare fick jag plötsligt erbjudande om en doktorandtjänst inom ätstörningar/fetma, och parallellt med detta gick jag min grundläggande psykoterapiutbildning.

Som färdig Fil Dr 2009 fick jag en arbeta med forsknings inom ätstörningar vilket inkluderade behandling av ätstörningar. Då jag trivdes som behandlare valde jag att öka andelen behandlingsarbete samt inledde studier till leg psykoterapeut, med examen i 2017.

Efter många år med ätstörningar har jag de senaste åren arbetat inom öppenvårdspsykiatrin med en stor variation av psykiatriska diagnoser. Under 2020 har jag på deltid även återknutit till mitt specialområde från doktorandtiden – ätstörningar och fetma/överviktskirurgi.

Området ätstörningar, fetma, överviktskirurgi och kroppsmissnöje betraktar jag idag som mitt specialområde. Patienter med ätstörningar har dock stor psykiatrisk samsjukligt så under åren har erfarenheterna från ätstörningsområdet samt arbetet inom öppenvårdspsykiatrin gett mig erfarenheter av pykoterapier för depression, olika former av ångestproblematik, trauma/ptsd, och stress/perfektionism/höga krav.
© 2016 Bateaux Theme. All rights reserved.